Nakenchock

1.04.2007

Ordbingo för affärstidningarna

Förklaring: Stor vinst vid försäljning då kronan blivit starkare sedan priset fastställdes

Affärstidningarnas rubriksättare och reportrar är utan tvekan de mest påhittiga vad gäller att skapa nya ord av tråkiga händelser. Dagens "kronbingo" är bara ett av många exempel. Bara idag har di.se lyckats skrapa ihop följande:

* Gruv-vd storsäljer aktier
* Metallfesten klingar av
* Det blev en 3g-lös jul (med 3g-fattig på löpet)
* Ericssonkonkurrent i miljardaffär
* Svensken som tar turbo-3g till Afrika
* Amerikaner in i indisk mobilstrid
* Börslyft ger fet fackkassa
* Noteringsfest väntas 2007
* Rekordrea håller liv i köpfesten

Till på köpet slår de till med ordvitsrubriken "Nyheterna som välte kiosken" - en artikel om deras egna nyheter som ledde till massläsning enligt deras löp.

Och det är bara en av ganska många ekonimisajter nuförtiden.

Exempel:

1 kommentar:

Jonas sa...

Helt riktigt. Ofta har dock affärstidningarnas påhittighet en naturlig förklaring. Av den utländska ordfauna som migrerar till Sverige är den som berör ekonomi och business den allra rikaste. Dessutom rör den sig väldigt snabbt. Många av de utländska orden saknar en ordentligt definierad motsvarighet i svenskan (t.ex. management, controller, key account etc.), och det faller då på journalisterna att skapa egna uttryck. Intressant.