Nakenchock

12.06.2006

Klippkort på kåken


Förklaring:
Att få ett förkortat eller mindre kännbart rättsligt straff vid till exempel erkännande.

De senaste åren har ordet ”strafflindring” mystiskt ersatts med det mer otydliga ordet ”straffrabatt” i medierna. Var ordet kommer ifrån är dock något oklart och vad det egentligen betyder har blivit något urvattnat.

Benämningen finns inte i lagtexterna men dyker upp titt som tätt i betänkanden och motioner. Nuvarande utrikesminister Bildt lanserade uttrycket i riksdagen när han och en rad andra moderater lade den hårdkokta motionen ”Lag och ordning” i september 1996.

De rättsliga principerna i Sverige tillåter domstolen att minska straffet för dömda personer där straffet får stora personliga konsekvenser. Ett aktuellt exempel är generalmajor Tony Stigsson som dömdes för två fall av misshandel av sin förra fru. Hovrätten satte straffet så lågt som tre månaders fängelse och menade att man vägt in att Stigsson troligen skulle förlora jobbet. Vissa medier skulle kalla det straffrabatt. Dagens nyhet om att Riksåklagaren vill ta upp tanken på en straffrabatt handlar det istället om en ny typ av strafflindring. Tanken är att personer som erkänner ett brott ska kunna få ett mildare straff. Rättsprocessen går snabbt och resurserna kan användas till annat.

Men var ordet egentligen kommer ifrån är fortfarande okänt. Vet du? Mejla gärna och berätta.

Liknande ord: knarkrea, rut-avdrag, nätpirat

Exempel: RÅ vill ge fler straffrabatt (Svenska Dagbladet)

Inga kommentarer: