Nakenchock

11.30.2006

Vanlig tidning kan vara toapapper

Förklaring: En ofta förekommande företeelse som kan vara ovanlig.

En av tidningsspråkets stora paradoxer är det vanliga ordet vanlig. Ordet är vanligt mycket på grund av att vanliga saker ofta är ovanliga. "Vanlig X kan vara dödlig/smittsam/farlig/ovanlig X". Att det dessutom oftast kan vara ovanligt späder på mystiken ytterligare. Speciellt eftersom något vanligt inte kan vara ovanligt. Grön kan inte vara röd. Kanske i mediavärlden, men inte i verkligheten.

Liknande ord: dödlig, känd, farlig, unik, nära, hemlig

Exempel: Vanligt SMS kan vara förklätt spionprogram (Svenska Dagbladet - E24)

1 kommentar:

Anonym sa...

I dag fanns det två mycket "bra" rubriker i AB-blaskan: Spiongift och Skräckresan.
En mycket bra blogg, kvällisarnas redigeringsteknik och då främst rubriksättningen är inte längre fyndig. Den tiden är förbi, nu är den bara jobbig och genomskådad.